Medlemsinformation

Föreningen använder sig av Your Block som kommunikationsplattform internt. Kontakta styrelsen om ni saknar åtkomst. På Your Block finns även viktiga dokument som ordningsregler, underhållsansvar, årsredovisningar och stämmoprotokoll tillgängliga.

Lägenhetsnummer
Vissa lägenheter har två lägenhetsnummer, det är viktigt att rätt nummer anges vid adressändring, på överlåtelseavtal och till bank vid pantsättning, se följande pdf.

Nycklar
Ny passerbricka (tag/blipp) kostar 200 kr. Kostnaden läggs på nästkommande avi.
Om nycklar behöver bytas kontaktas styrelsen som lägger upp en beställning till Låspunkten. Bostadsrättshavaren hämtar sedan ut nyckeln mot uppvisande av legitimation. Kostnad cirka 500 kr som betalas till Låspunkten.

Styrelsen
Styrelsen kontaktas enklast via mail på brfduvboet@gmail.com

Senast uppdaterad: