Medlemsinformation

Föreningen använder sig av Your Block som kommunikationsplattform internt. Kontakta styrelsen om ni saknar åtkomst. På Your Block finns även viktiga dokument som ordningsregler, underhållsansvar, årsredovisningar och stämmoprotokoll tillgängliga.

Lägenhetsnummer
Vissa lägenheter har två lägenhetsnummer, det är viktigt att rätt nummer anges vid adressändring, på överlåtelseavtal och till bank vid pantsättning, se följande pdf.

Nycklar
Om nycklar behöver bytas kontaktas styrelsen som lägger upp en beställning till Låspunkten på Landsvägen 57. När nyckeln är klar blir ni meddelade, och det går bra att hämta ut nyckeln mot uppvisande av legitimation. Kostnad cirka 500 kr som betalas till Låspunkten.
Ny passerbricka (tag/blipp) kostar 200 kr. Borttappad fjärrkontroll till garageportarna debiteras med 500 kr. Dessa kostnader läggs på nästkommande avi.

Försäkring
Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg genom Moderna Försäkringar.

Parkering
Kontakta styrelsen om ni vill ställa er i parkeringskön. Månadshyra 1500 kr för plats med aktiverad laddbox, alternativt 1400 kr om laddboxen ännu inte har aktiverats.
Laddboxen aktiveras genom att kontakta styrelsen. För att kunna ladda behöver ni även beställa laddkort från InCharge.

Bredband
Bredband (1000/1000 Mbps) och tv går via gruppanslutning från Bahnhof. Vid problem med anslutningen kontakta Bahnhof kundservice. Observera att tillhörande router och tv-box ägs av föreningen och ska lämnas kvar i lägenheten vid flytt.

Andrahandsuthyrning
Att hyra ut i andra hand kräver alltid styrelsens tillstånd. Klicka här för ansökningsblankett. Ansökan kan skickas via mejl eller lämnas i styrelsens postfack. Kom ihåg att ansöka i god tid innan uthyrningen.

Nyhetsbrev
Föreningen informerar medlemmarna i föreningen månadsvis via ett nyhetsbrev. Nyhetsbreven laddas upp i kommunikationsplattformen Your Block och där går det även att läsa tidigare nyhetsbrev.

Energideklaration
Huset har energiklass D.

Styrelsen
Styrelsemöten hålls i regel en gång i månaden.
Styrelsen kontaktas enklast via mejl på brfduvboet@gmail.com

Stadgar och ordningsregler
Stadgar
Ordningsregler
Parkeringsregler

Senast uppdaterad: 2024-07-01