Medlemsinformation

Föreningen använder sig av Your Block som kommunikationsplattform internt. Kontakta styrelsen om ni saknar åtkomst. På Your Block finns även viktiga dokument som ordningsregler, underhållsansvar, årsredovisningar och stämmoprotokoll tillgängliga.

Lägenhetsnummer
Vissa lägenheter har två lägenhetsnummer, det är viktigt att rätt nummer anges vid adressändring, på överlåtelseavtal och till bank vid pantsättning, se följande pdf.

Nycklar
Om nycklar behöver bytas kontaktas styrelsen som lägger upp en beställning till Låspunkten på Landsvägen 57. När nyckeln är klar meddelar styrelsen er detta och det går bra att hämta ut nyckeln mot uppvisande av legitimation. Kostnad cirka 500 kr som betalas till Låspunkten.
Ny passerbricka (tag/blipp) kostar 200 kr. Borttappad fjärrkontroll till garageportarna debiteras med 500 kr. Dessa kostnader läggs på nästkommande avi.

Försäkring
Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg genom Moderna Försäkringar.

Parkering
Kontakta styrelsen om ni vill ställa er i parkeringskön. Meddela också i så fall om ni är intresserade av en plats med laddbox.

Andrahandsuthyrning
Att hyra ut i andra hand kräver alltid styrelsens tillstånd. Klicka här för ansökningsblankett. Ansökan kan skickas via mejl eller lämnas i styrelsens postfack. Kom ihåg att ansöka i god tid innan uthyrningen.

Styrelsen
Styrelsemöten hålls i regel en gång i månaden.
Styrelsen kontaktas enklast via mejl på brfduvboet@gmail.com

Stadgar och ordningsregler
Stadgar
Ordningsregler
Parkeringsregler

Senast uppdaterad: 2022-01-26